Online casino industrin – nyheter kring iGaming 2018

Online casino industrin - nyheter kring iGaming 2018

Begreppet iGaming dök upp från i stort sett ingenstans, men är numera enormt välanvänt. Vad det åsyftar beror lite på vilket perspektiv man väljer att granska branschen från. I ett brett perspektiv åsyftar det alla sorters interaktivt och internetbaserat spelande. På så sätt kan iGaming handla om allt ifrån online casino till de senaste allra mest populära multiplayerspelen. Sett till den snävare definitionen så används iGaming som ett begrepp för att åsyfta onlinebaserat spelade, vilket i de flesta fall handlar om betting och online casino.

Då vi diskuterar kasinoverksamhet så är det primärt den snävare definitionen som vi åsyftar. Detta sammanfaller även med att online casino branschen har vuxit i en enorm utsträckning på väldigt kort tid. Inte bara har det blivit enormt vanligt med att ha internationellt relevant licenser, utan det har även kommit att bli norm att skaffa inhemska licenser. För Sveriges del har få kunnat undvika att uppmärksamma den pågående avvecklingen av svenska spelmonopolet. Och sett världen kring online casino så är nationella licenser och regelverk kring ansvarsfullt spelande två av de faktorer som kommit att bli representativa för utvecklingen kring iGaming.

Nationell närvaro är 2019 års ledord

Till följd av internationella förändringar och ökade krav på operatörerna så har delaktighet och nationell närvaro blivit allt mer avgörande. Men vad döljer sig bakom dessa generella begrepp? Med delaktighet åsyftas en förväntan att operatörerna ska bidra med skatt i det land som de erbjuder sina tjänster i. I ett svenskt perspektiv innebär detta att de aktörer som erbjuder sina tjänster för inhemska användare även kommer att behöva bidra till landets skattebas. När det gäller Sverige så innebär detta 18% skatt på omsättningen. Jämfört med de krav som tidigare EU-baserade licenser ställer så kommer detta att innebära ett förhållandevis högt skattetryck.

Utöver själva skattesatsen så innebär de nationella kraven ofta även att operatörerna måste uppfylla vissa krav gällande tryggt och ansvarsfullt spelande. Ibland behöver de även bevisa att de faktiskt når upp till de höga finansiella krav som ofta föreligger. Talande för detta är att en svensk licens kan kosta ända upp till en halv miljon svenska kronor. Därför har många kommit att anse att nationell licens endast är något för de riktigt enorma operatörerna.

Småoperatörer har uttryckt rädsla för att bli utestängda från marknaden, då de helt enkelt inte har de ekonomiska muskler som krävs för att säkra licens på de olika inhemska marknaderna. Och det är såklart inte särskilt konstigt då samtliga operatörer nu kommer att behöva ansöka om kasinotillstånd i varje enskilt land, till skillnad från tidigare förhärskande EU-baserade licenser med europeisk giltighet.

Ansvarsfullt spelande är inte längre bara ett tomt begrepp

Även om det under ganska lång tid nu funnits en hel del krav och förväntningar på att operatörer ska främja vad som ofta kallas för hållbart och ansvarsfullt spelande så har det på senare tid blivit något utav ett måste. Detta har att göra med att många av de nationella licenskraven omfattar att man som operatör ska se till att faktiskt arbeta för att spelare ska kunna bli långvariga utan att drabbas negativt av överdrivet spelande.

I praktiken innebär detta att kasinooperatörer numera förväntas upprätta någon form av samarbete med de instanser som sörjer för att förhindra spelberoende. Många kasinooperatörer har däremot valt att sätta upp egna kriterier och samarbeta med någon enstaka nationell spelberoendeinstitution. Vill man ha någon som helst chans att bli långvarig i casino världen behöver man däremot ha något slags system för att främja hållbart spelande.

Sportsbetting och sponsring blir allt mer vanligt

SportsbettingEn pågående trend i kasinovärlden är att det blir allt mer efterfrågat att kunna satsa pengar på sportevenemang. Numera är det otroligt svårt att kunna slå sig in i kasinobranschen utan att kunna låta användare ta del av sportsbetting-tjänster. Detta kan gälla allt ifrån att satsa pengar på individuella spelare till utkomsten av stora evenemang. Att denna bransch har vuxit syns tydligt på att sponsring sport kommit att bli något som numera är en given del av kasinobranschen.

Intressant nog så knyter även detta samman med de lokala licenserna. I länder såsom Sverige har nämligen aktörer utan svensk licens inte möjligheten att ingå sponsringsavtal med föreningar, fotbollsbolag och liknande. Detta förändrades snabbt med de lokala licenserna som öppnade möjligheten för privata operatörer att i full utsträckning göra reklam för sin verksamhet. Många har spekulerat i att detta kommer att resultera i att sport- och kasinoverksamhet förenas i något utav en symbios som främjar båda.

Vi har redan sett hur många internationella sportklubbar inlett samarbete med några av de stora internationella kasinooperatörerna. Denna utveckling kommer definitivt att fortgå i ytterligare utsträckning, med följd att betting,online casino och sport blir branscher svårligen kan separeras. Det är fortfarande oklart vad detta kommer att innebära för spelare, men sponsringsavtal har den unika möjligheten att kunna främja omsättning och på så sätt skapa bättre förutsättningar inte bara för spelare utan även för de som blir sponsrade.

Vad i slutändan?

Vad framtiden har att erbjuda är fortfarande i stor utsträckning oklart. Men att trenderna går mot sportsbetting, lokala licenser och krav på hållbart spelande går knappast att förneka. Detta är något som samtliga operatörer måste beakta om de vill bli långvariga i casinobranschen. Att branschen är i förändring håller numera alla med om. Men vad det slutgiltiga resultatet kommer att bli är fortfarande okänt. Nu gäller de främst att försöka hänga med i utvecklingen och kunna anpassa sig efter de omvälvande och pågående förändringarna. Vi lär garanterat få en se en annan sorts kasinobransch inom bara några år.

Du kanske också gillar

Om författaren: Tobias Martinsson