Industrin kring online casino är under ständig förändring – nya lagar för 2019 med allamigoz.se

Industrin kring online casino ar under standig forandring

Online casino har sedan ungefär 2010-talet vuxit i oerhört enorm takt. Många av oss minns nå tiden då man på sin höjd hade möjligheten att satsa några hundralappar på en Jack Vegas-automat, osmidigt placerad på någon utav de lokala pizzeriorna. På den tiden var däremot kasinovärlden strikt reglerad. Detta var då den Europeiska Unionen fortfarande var ung och innebörden av fri rörlighet inte ännu fått genomslag i Sverige. När länder såsom Malta och Curacao började erkänna casino licenser.

Effekten av detta blev att operatörer plötsligt fick möjligheten att vara verksamma inom hela den Europeiska Unionen trots att de bara hade licens från ett enskilt land. Men denna lycka visade sig vara förhållandevis kortvarig. Numera har det blivit en trend att erbjuda lokala licenser, och länder likt Sverige går mot att på egen hand ta kontroll över spelmarknaden. Här ska vi däremot titta närmare på kasinobranschen och dess ständiga utveckling.

Svenska kasinobranschen

För Sveriges del så var casino väldigt länge oerhört strikt reglerat. All form av spel för pengar har varit förbjudet i Sverige sedan åtminstone 1800-talet. Anledningen är att hasardspel, särskilt i kombination med alkohol, ansetts vara något utav ett hot för både allmänhälsan och landets sammanhållning. Under 1990-talet luckrades denna inställning delvis upp, då ett flertal såväl privata som statliga företag för tillstånd att bedriva spelrelaterad verksamhet. Resultatet blev att företag såsom Svenska Spel, Tipstjänst, Penninglotteriet och ATG grundades. De fick helt enkelt ensamrätt på att bedriva spelrelaterad verksamhet.

I takt med ett casino blev allt mer populärt så informerade Svenska Spel om ambitionen att lansera fysiska casinon på ett särskilt antal utvalda platser i Sverige. Resultatet blev numera välkända Casino Cosmopol, som finns tillgängligt i städerna Sundsvall, Malmö, Göteborg och Stockholm. Värt att poängtera är att dessa fyra casinon är de enda fysiska casinon som har tillstånd att vara verksamma i Sverige. De drivs av Casino Cosmopol AB med statligt tillstånd och är de enda svenska fysiska inrättningarna som kan bedriva kasinoverksamhet.

cosmopol

När det gäller online casino så skiljer sig saker däremot åt. Till följd av den EU-rättsliga fria rörligheten så har EU-baserade kasinolicenser visat sig vara giltiga i Sverige. När Sverige insåg vidden av denna sorts licenser så tillsatte de en utredning gällande framtiden för det svenska spelmonopolet. Detta utmynnade i insikten att Sverige behövde sträva efter att återigen ta kontroll över spelbranschen. Resultatet blev den så kallade licensutredningen, vars slutsats blev att Sverige behövde införa ett licenssystem för att återigen ta kontroll över spelbranschen. Med start från och med 2020 är det just detta som kommer att ske. Kasinooperatörer har sedan mitten av 2019 haft möjligheten att ansöka om tillstånd för att erbjuda spelrelaterade tjänster i Sverige. Denna drastiska utveckling är unik i svensk historia och kommer att innebära omvälvande förändringar för den svenska kasinomarknaden. För närvarande är det största antalet licensierade casinon i Sverige representerade på casino Svenskkasinon.

Övergången till det licensbaserade systemet

Då operatörer tidigare haft möjligheten att bedriva kasinoverksamhet med hjälp av EU-baserade licenser har de inte behövt reflektera över eventuella unika inhemska krav. Detta har däremot nu förändrats. De operatörer som vill vara verksamma inom Sveriges gränser, oavsett om det handlar om att bedriva online- eller offlinebaserad verksamhet, måste nu säkerställa att de faktiskt har giltig licens.

Intressant nog så är kraven för denna sorts licens i viss utsträckning mer omfattande än kraven för de tidigare förhärskande EU-licenserna. Sverige har valt att sätta en förhållandevis hög ribba gällande ekonomisk buffert, främjande av ansvarsfullt spelande och möjligheten att presentera papper gällande oberoende revision av de befintliga tjänsterna.

Även om detta till ytan kan upplevas vara förhållandevis små och irrelevanta förändringar så döljer det sig en hel del bakom de generaliserande formuleringarna. Operatörer som vill erbjuda sina tjänster i Sverige behöver däremot begränsa inte bara sina erbjudanden för nya kunder utan behöver även skatta på verksamheten i enlighet med de svenska skattesatserna. I praktiken innebär en fast skatt på 18%, vilket är att jämföra med de förhållandevis obefintliga skatterna som tagits ut av de i relation till Sverige kasinovänliga länderna. Ingen kan med särskilt stor sannolikhet säga vad detta faktiskt kommer att innebära för operatörerna. Större aktörer kommer sannolikt att vara nöjda, medans små aktörer kan känna att kraven blir stora.

För de operatörer som tilldelas licens i Sverige så stundar däremot en ganska ljuv framtid. De kommer att kunna fullt ut etablera sig på svenska marknaden, och göra reklam inte bara för sina tjänster utan även för samtliga spelrelaterad verksamhet. Tidigare har aktörerna endast kunnat ha en tillgänglig sajt, utan att haft tillstånd att göra reklam för den. Anledningen till detta har att göra med att den relativt sett strikta svenska marknadsföringsregleringen helt enkelt varit i otakt med EU-baserad kasinoverksamhet.

Vad innebär de nya lagarna för spelarna?

Mycket av skriverierna har handlat om vad dessa förändringar kommer att innebära för operatörerna, myndigheter och så vidare. Väldigt lite har sagts om hur spelarna själva kommer att påverkas. På statligt håll har man uttryckt en förhoppning om att denna reglering kommer att leta till ökade skatteintäkter och större möjligheter att kunna erbjuda vad som anses vara trygga och säkra kasinotjänster.

För spelarna bör det hela däremot utspela sig ganska positivt. Då svensk licens kräver att operatören kan kommunicera på en relativt hög nivå av svenska, och även klarar av att förmedla sina tjänster på det svenska språket så minimeras risken för missförstånd mellan vad operatören erbjuder och det som spelarna uppfattar att tjänsten består av.

Då översynen kommer att hamna på svenska myndigheter är chanserna större att svenska spelares intressen kommer att beaktas. Vad detta innebär är att chanserna för tryggt och säkert spelande bör vara anses större än någonsin tidigare i svensk historia. Därför kan man som svensk spelare slappna av med vetskapen att ens intressen numera inte bara beaktas av internationella casin ooperatörer, utan även av svenska myndigheter. För första gången i historien så har Sverige valt att ta kontroll över spelandet och lägga makten i det egna landets händer. Oavsett hur saker och ting artar sig så är detta de mest omvälvande tiderna någonsin sett till det svenska spelmonopolets förhärskande historia.

Du kanske också gillar

Om författaren: Tobias Martinsson