Industrin kring online casino är under ständig förändring – nya lagar för 2019 med allamigoz.se

Industrin kring online casino ar under standig forandring

Online casino har sedan ungefär 2010-talet vuxit i oerhört enorm takt. Många av oss minns nå tiden då man på sin höjd hade möjligheten att satsa några hundralappar på en Jack Vegas-automat, osmidigt placerad på någon utav de lokala pizzeriorna. På den tiden var däremot kasinovärlden strikt reglerad. Detta var då den Europeiska Unionen fortfarande var ung och innebörden av fri rörlighet inte ännu fått genomslag i Sverige. När länder såsom Malta och Curacao började erkänna casino licenser.

Online casino industrin – nyheter kring iGaming 2018

Online casino industrin - nyheter kring iGaming 2018

Begreppet iGaming dök upp från i stort sett ingenstans, men är numera enormt välanvänt. Vad det åsyftar beror lite på vilket perspektiv man väljer att granska branschen från. I ett brett perspektiv åsyftar det alla sorters interaktivt och internetbaserat spelande. På så sätt kan iGaming handla om allt ifrån online casino till de senaste allra mest populära multiplayerspelen. Sett till den snävare definitionen så används iGaming som ett begrepp för att åsyfta onlinebaserat spelade, vilket i de flesta fall handlar om betting och online casino.

Fler kasinobolag börsnoteras

Stockholmsborsen

Börsen har länge varit något utav en måttstock gällande framgång. När ett företag har lyckats realiserat en viss nivå av omsättning så har de helt enkelt noterats på börsen. I Sverige så har de allra minsta bolagen traditionellt sett varit enskilda firmor, därefter privata aktiebolag och sist börsnoterade aktiebolag. De bolag som nått den sistnämnda nivån har verkligen visat sig ha både kapital och framgångsanda nog att skapa förtroende hos aktieägare och börsen i sig.