Är det möjligt att lansera ett eget casino online Sverige?

ar det mojligt att lansera ett eget casino online Sverige

Casino är onekligen en av den moderna tidens mest intressant företeelser. Vi har nog aldrig tidigare sett en bransch dyka upp från ingenstans och ordagrant explodera till att bli en av världens mest, åtminstone ekonomiskt sett, relevanta branscher. Om man spelar tillbaka dryga 10 år så skulle få kunna tänka sig att casino online skulle vara så pass många till antalet och omsätta miljarder av kronor årligen.

Online casino industrin – nyheter kring iGaming 2018

Online casino industrin - nyheter kring iGaming 2018

Begreppet iGaming dök upp från i stort sett ingenstans, men är numera enormt välanvänt. Vad det åsyftar beror lite på vilket perspektiv man väljer att granska branschen från. I ett brett perspektiv åsyftar det alla sorters interaktivt och internetbaserat spelande. På så sätt kan iGaming handla om allt ifrån online casino till de senaste allra mest populära multiplayerspelen. Sett till den snävare definitionen så används iGaming som ett begrepp för att åsyfta onlinebaserat spelade, vilket i de flesta fall handlar om betting och online casino.

Min mystiska kasinoresa – här på Allamigoz

Min mystiska kasinoresa

Redan som barn var jag väldigt intresserad av sambanden mellan till synes fristående händelser. Det kunde handla om allt ifrån havets vågors rörelse till stadens trafikbild. Jag upplevde att det i dessa ytligt sett slumpmässiga företeelser gick att skönja en sorts system. Till följd av detta fattade jag tycke för spel likt Dam, Schack, Tetris och så vidare där det fanns en möjlighet att genom personligt uppförande påverka utkomsten av spelet. Men för att sätta detta i en kontext så kan det bara en bra idé att titta lite närmare på min egen bakgrund – så kallad min casino guide.