Är det möjligt att lansera ett eget casino online Sverige?

ar det mojligt att lansera ett eget casino online Sverige

Casino är onekligen en av den moderna tidens mest intressant företeelser. Vi har nog aldrig tidigare sett en bransch dyka upp från ingenstans och ordagrant explodera till att bli en av världens mest, åtminstone ekonomiskt sett, relevanta branscher. Om man spelar tillbaka dryga 10 år så skulle få kunna tänka sig att casino online skulle vara så pass många till antalet och omsätta miljarder av kronor årligen.

Fler kasinobolag börsnoteras

Stockholmsborsen

Börsen har länge varit något utav en måttstock gällande framgång. När ett företag har lyckats realiserat en viss nivå av omsättning så har de helt enkelt noterats på börsen. I Sverige så har de allra minsta bolagen traditionellt sett varit enskilda firmor, därefter privata aktiebolag och sist börsnoterade aktiebolag. De bolag som nått den sistnämnda nivån har verkligen visat sig ha både kapital och framgångsanda nog att skapa förtroende hos aktieägare och börsen i sig.